Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

piątek, 22 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


ZASADY OGÓLNE

Członkowstwo w TGC jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy Klubem a osobami fizycznymi lub prawnymi - w formie złożenia przez osobę fizyczną lub prawną , podpisanego wniosku o przyjęcie do Klubu oraz uiszczeniu opłaty członkowskiej.
Członkowstwo w TGC uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie określonym przez statut i regulamin wewnętrzny Klubu.

Członek TGC zobowizany jest do:

  • Postpowania zgodnie ze Statutem TGC
  • Przestrzegania na polu reguł (wg. The Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews) i zasad etykiety golfa
  • Dokonywania opłat rocznych w ustalonym terminie.