plen

Cennik

Opłaty sezon 2022 warunki uczestnictwa

I. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE to forma przynależności do Klubu na czas nieokreślony, polegający na dokonaniu opłaty jednorazowej (wpisowego) oraz opłaty rocznej (eksploatacyjnej).

 

Opłata jednorazowa (wpisowe)

 

Członkostwo dożywotnie PLN
Osoby dorosłe 1 500,-
Juniorskie* (12 r.ż.) -
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) 600,-
Studenci 1000,-
Małżeństwo 2000,-
Rodzinne 1+1 (do 20 r.ż.) 2000,-
Rodzinne 2+1 (do 20 r.ż.) 2500,-
Rodzinne 2+2 (do 20 r.ż.) 3000,-
Seniorzy pow. 70 r.ż. 1000,-
Seniorzy pow. 75 r.ż. 700,-
Dyplomatyczne (pow. 100 km) 1500,-

 

 

Opłata roczna 2022 (eksploatacyjna)

 

Członkostwo dożywotnie Do 31.01.2022 Od 1.02.2022
Osoby dorosłe 4000,- 4300,-
Juniorskie (do 12 r.ż.) 1100,- 1150,-
Młodzieżowe (od 13 do 20 r.ż.) 1850,- 1930,-
Studenci* 2400,- 2530,-
Małżeństwo 5750,- 6200,-
Rodzinne 1+1(do 20 lat) 4500,- 4850,-
Rodzinne 2+1 (do 20 lat) 6500,- 7050,-
Rodzinne 2+2 (do 20 lat) 6950,- 7550,-
Seniorzy pow. 65 r. ż. 3500,- 3750,-
Seniorzy pow. 70 r. ż. 2500,- 2650,-
Seniorzy pow. 75 r. ż. 1650,- 1700,-
Dyplomatyczne (pow.100km) 2550,- 2700,-
Bierne Członkostwo 300,- 300,-
Członkostwo roczne 500,- 500,-

 

* Student za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
* Wysokość opłat uiszczanych w styczniu nie dotyczy nowo wstępujących członków.

 

Wszyscy członkowie zwyczajni, posiadający ważną legitymację członkowską (opłacone składki) upoważnieni są między innymi do:

 • nieodpłatnego korzystania z pola golfowego i z innych uzgodnionych obiektów
 • pierwszeństwa w korzystaniu z pola golfowego z zastrzeżeniem jednak, iż nie będzie to prowadziło do zmian dokonanych już wcześniej rezerwacji
 • udziału w organizowanych przez Klub zawodach i innych imprezach sportowych
 • korzystania z pomieszczeń klubowych
 • otrzymania 30% zniżki na zakup żetonów
 • nieodpłatnego doradztwa w zakresie zakupu golfowego sprzętu sportowego

   

   

   

  Opłata za prowadzenie karty HCP PZGna sezon 2022  wg cennika:

   

  Juniorzy do lat 18 – 50zł

  Młodzież 19-26 lat – 100zł

  Dorośli powyżej 27-65 lat – 250zł

  Dorośli powyżej 65 lat- 200zł

   

  Nr konta do opłat członkowskich i PZG:

  Bank Sztum o/Przodkowo

  98 8309 0000 0077 5547 2000 0010